Νομική ειδοποίηση

Όπου υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτής της έκδοσης και της αυθεντικής στα Γαλλικά, η Γαλλική έκδοση υπερισχύει.

Πληροφορίες

Ιδιοκτήτης: Kathryn Sanderson

SIRET: 53038590500019

Διεύθυνση: 1 RUE D’ENQUIN

62960 LIGNY-LES-AIRE

FRANCE

 

Συντάκτης: KATHRYN SANDERSON

 

Υπεύθυνος δημοσίευσης: KATHRYN SANDERSON

Email: kathryn@kathrynsanderson.com

Ο υπεύθυνος δημοσίευσης είναι φυσικό πρόσωπο.

 

Webmaster: ARISTEIDIS SKARPETIS

Email: aristeidis@kathrynsanderson.com

Διεύθυνση: 1 RUE D’ENQUIN

62960 LIGNY-LES-AIRE

FRANCE

Η πίστωση για τη δημιουργία τoυ αρχικού κειμένο αυτής της νομικής ειδοποίησης δίνεται στους  Subdelirium.com 

Γενικοί όροι χρήσεως

Η συνεχής χρήση του ιστότοπου www.kathrynsanderson.com υποδηλώνει πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, οι χρήστες της ιστοσελίδας www.kathrynsanderson.com καλούνται συνεπώς να τους συμβουλεύονται τακτικά.

Αυτός ο ιστότοπος είναι συνήθως προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Η διακοπή λόγω τεχνικής συντήρησης μπορεί ωστόσο να αποφασιστεί από την KATHRYN SANDERSON, η οποία θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους χρήστες πριν από τις ημερομηνίες και ώρες της παρέμβασης.

Η ιστοσελίδα www.kathrynsanderson.com ενημερώνεται τακτικά από την KATHRYN SANDERSON. Με τον ίδιο τρόπο, η προκήρυξη μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα www.kathrynsanderson.com στοχεύει να παρέχει πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η KATHRYN SANDERSON προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπο www.kathrynsanderson.com πληροφορίες όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε από τους εταίρους της είτε από τρίτους που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.kathrynsanderson.com δίδονται ως ένδειξη και είναι πιθανό να εξελιχθούν. Επιπλέον, οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.kathrynsanderson.com δεν είναι εξαντλητικές. Υπόκειται σε τροποποιήσεις που έγιναν από τότε που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

Συμβατικοί περιορισμοί στα τεχνικά δεδομένα

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript.

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για υλικές ζημίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου συμφωνεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας ενημερωμένους υπολογιστές ή / και συσκευές που δεν περιέχουν ιούς και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης.

Πνευματική ιδιοκτησία και πειρατεία

Η KATHRYN SANDERSON είναι κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία στην ιστοσελίδα www.kathrynsanderson.com, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων, εικονιδίων, ήχων, λογισμικού. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλων ή μέρους των στοιχείων της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της KATHRYN SANDERSON.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περιορισμοί ευθύνης

Η KATHRYN SANDERSON δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες βλάβες στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.kathrynsanderson.com και η οποία προκύπτει από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους συμβατικούς περιορισμούς των τεχνικών δεδομένων, εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.

Η KATHRYN SANDERSON δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για έμμεσες ζημιές (όπως για παράδειγμα απώλεια συμβολαίου ή απώλεια ευκαιρίας) που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας www.kathrynsanderson.com.

Διαδραστικοί χώροι διατίθενται στους χρήστες. Η KATHRYN SANDERSON διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτήθηκε σε αυτό το χώρο και θα παραβίαζε το εφαρμοστέο δίκαιο στη Γαλλία, ιδιαίτερα τις διατάξεις προστασίας δεδομένων. Κατά περίπτωση, η KATHRYN SANDERSON διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αμφισβητήσει την αστική ή / και την ποινική ευθύνη του χρήστη, ιδίως σε περίπτωση αναδιατύπωσης, καταχρηστικής, δυσφημιστικής ή πορνογραφικού μηνύματος, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μέσο (κείμενο, φωτογραφία …).

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Στη Γαλλία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από το νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995.

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.kathrynsanderson.com, μπορούν να συλλεχθούν τα εξής: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο www.kathrynsanderson.com, ο πάροχος υπηρεσιών του χρήστη, η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet ( IP) του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, η KATHRYN SANDERSON συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη για την ανάγκη ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα www.kathrynsanderson.com. Ο χρήστης παρέχει τις πληροφορίες αυτές με πλήρη γνώση των πραγματικών περιστατικών, ιδίως όταν προβαίνουν στην εισαγωγή τους. Διευκρινίζεται στον χρήστη της ιστοσελίδας www.kathrynsanderson.com ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 και σύμφωνα με το νόμο 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με τα δεδομένα, τους φακέλους και τις ελευθερίες, όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίδρασης σε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον εαυτό τους, υπογεγραμμένο αίτημα, συνοδευόμενο από αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας με υπογραφή του κατόχου του εγγράφου, διευκρινίζοντας τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί η απάντηση.

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη του δικτυακού τόπου www.kathrynsanderson.com δεν δημοσιεύεται χωρίς τη γνώση του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, μεταφέρεται, εκχωρείται ή πωλείται σε τρίτους. Μόνο η αγορά ή απόκτηση της KATHRYN SANDERSON και τα δικαιώματά της θα επιτρέπουν τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στον μελλοντικό αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα έχει την ίδια υποχρέωση να αποθηκεύει και να τροποποιεί δεδομένα σε σχέση με τον χρήστη της ιστοσελίδας www.kathrynsanderson.com.

Ο προαναφερόμενος ιστότοπος έχει δηλωθεί στην CNIL με αριθμό 2136010 v 0.

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις της Πράξης της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

Υπερύνδεσμοι και cookies

Ο δικτυακός τόπος www.kathrynsanderson.com περιέχει έναν αριθμό υπερσυνδέσεων με άλλους δικτυακούς τόπους, που έχουν συσταθεί με την άδεια του KATHRYN SANDERSON. Ωστόσο, η KATHRYN SANDERSON δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το περιεχόμενο των ιστότοπων που θα επισκεφθει ο χρήστης μέσω αυτών των υπερσυνδέσμων και συνεπώς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το γεγονός αυτό.

Η πλοήγηση στον ιστότοπο www.kathrynsanderson.com ενδέχεται να προκαλέσει την εγκατάσταση ενός cookie στον υπολογιστή του χρήστη. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο, το οποίο δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση ενός υπολογιστή σε έναν ιστότοπο. Έτσι, τα ληφθέντα δεδομένα αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μεταγενέστερης πλοήγησης στον δικτυακό τόπο και έχουν επίσης ως στόχο να επιτρέψουν διάφορα μέτρα παρακολούθησης.

Η άρνηση εγκατάστασης ενός cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τον υπολογιστή του για να αρνηθεί τις εγκαταστάσεις των cookies ως εξής:

Στο Firefox: στην κορυφή του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο. Ορίστε τους κανόνες διατήρησης για να: χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για το ιστορικό. Τέλος, καταργήστε την επιλογή για να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Στο Safari: κάντε κλικ στο επάνω δεξιό μέρος του προγράμματος περιήγησης στο εικονίδιο μενού (συμβολίζεται με γρανάζι). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα “Απόρρητο”, κακόβουλο περιεχόμενο. Στην ενότητα “Cookies”, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Στο Chrome: Κάντε κλικ στο σχοινάκι στα δεξιά του προγράμματος περιήγησης στο μενού εικονιδίων (συμβολίζεται με τρεις οριζόντιες γραμμές). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα “Απόρρητο”, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις. Στην καρτέλα “Απόρρητο”, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Εφαρμοστέο δίκαιο και κατανομή αρμοδιοτήτων

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας www.kathrynsanderson.com υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία. Υφίσταται αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Bethune.

Οι βασικοί νόμοι

Νόμος αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, φακέλους και ελευθερίες.

Νόμος 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 σχετικά με την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.

Γλωσσάριο

Χρήστης: Συνδεδεμένος χρήστης του Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τον προαναφερόμενο ιστότοπο.

Προσωπικές πληροφορίες: πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία εφαρμόζονται (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).